Vad är Teknisk Analys Film 6 min KLAR

Teknisk Analys ...

Det finns två sätt att analysera en aktie; Fundamental analys (FA) och Teknisk analys (TA)

  • I Fundamental analys fokuserar man på att analysera bolaget, exempelvis studas rapporter och man försöker hitta det rätta värdet på bolaget. Man analyserar olika typer av nyckeltal, resultat och balansräkning mm mm


  • I Teknisk analys fokuserar man istället på att analysera affärer eller ett enskilt värdepapper, exempelvis och aktie. Här tar man liten eller ingen hänsyn till grundläggande analys utan man analyserar själva aktien och dess rörelser. Analysen går ut på att använda med hjälp av historiska rörelser försöka avgöra hur aktien skall röra sig i framtiden. Här handlar det om trender, stöd, motstånd samt en mängd olika typer av indikatorer.


Avsluta och fortsätt  
Discussion

0 kommentarer