Det här få du lära dig (Text)

Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika aktieanalysprogram och ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att fatta beslut om aktieaffärer.

I kursen kommer du att lära dig hantera Hitta Kursvinnare genom att använda de olika modulerna praktiskt.

Materialet i kurser består främst av korta instruktionsfilmer, men även också texter att läsa.

Det kommer också att finnas hänvisningar till de hjälptexter som finns via Aktiespararna.

Efter kursen kommer du att kunna

  • samtliga moduler
  • göra en egen analys baserat på Fundamental Analys (OBS! LANSERAS 31 MARS 2020)
  • göra en egen analys baserat på Teknisk Analys
  • använda ritverktygen
  • göra egna signaler
  • använda våra tips o tricks
  • Du kommer att öka din träffsäkerhet och din avkastning


Med hjälp av Hitta kursvinnares olika moduler  kommer du snabbt fram till vilka aktier du bör analysera.

I modulerna för fundamental och teknisk analys gör du sedan själva analyserna.

Bäst resultat får du om du kombinerar fundamental och teknisk analys.

Hitta kursvinnare är Sveriges mest använda analysprogram och innehåller allt du behöver för att göra bra aktieaffärer.

Detta oavsett om du handlar aktier på kort eller lång sikt och om du gör många eller få aktieaffärer.

Programmet finns i fyra olika abonnemangstyper (Start, Bas, Pro och Pro Plus)Avsluta och fortsätt