Nivåer på Hitta Kursvinnare

Hitta kursvinnare - Sveriges mest använda program för aktieanalys

Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika aktieanalysprogram och ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att fatta beslut om aktieaffärer.

Med hjälp av Hitta kursvinnares moduler Urval/Sök, Bolag, Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking och Signaler kommer du snabbt fram till vilka aktier du bör analysera och i modulerna för fundamental och teknisk analys gör du sedan själva analyserna. Bäst resultat får du om du kombinerar fundamental och teknisk analys. I modulen Strategitest kan du testa hur olika strategier har fungerat historiskt på många aktier samtidigt. Dina aktieaffärer följer du väldigt smidigt i programmets portföljhanterare.

Hitta kursvinnare är Sveriges mest använda analysprogram och innehåller allt du behöver för att göra bra aktieaffärer. Detta oavsett om du handlar aktier på kort eller lång sikt och om du gör många eller få aktieaffärer. Programmet finns i fyra olika abonnemangstyper (Start, Bas, Pro och Pro Plus) och för att komma fram till vilken variant som passar dig bäst kan du läsa mer om programmet via länkarna nedan.

Abonnemangstyper

Hitta kursvinnare Start (Endast för dig med ett Premiummedlemskap) 

Hitta kursvinnare Bas

Hitta kursvinnare Pro

Hitta kursvinnare Pro Plus

Behöver du hjälp?

I vår support finner du svaren på det mesta.

Till supporten

Ladda ned den senaste versionen av Hitta kursvinnare

Ladda ned Hitta kursvinnare 4.1

Ovanstående text är tagen ur Aktiespararnas hemsida