Villkor för användning

1. Villkor

Genom att besöka denna skola samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för efterlevnaden av tillämpliga lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialen som finns i denna skola skyddas av tillämplig upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd licens

1. Tillstånd beviljas tillfälligt Ladda ner en kopia av något nedladdningsbart material på skolans hemsida för personlig, icke-kommersiell övergående visning endast. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätt, och under denna licens får du inte:

1. modifiera eller kopiera materialet;

2. använda materialet i kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell),

3. försök att dekompilera eller bakåtkompilera programvara som finns på skolans webbplats;

4. ta bort all upphovsrätt eller andra ägande beteckningar från materialet; Eller

5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

2. Denna licens skall automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan sägas upp av företaget när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra alla nedladdade material i din ägo oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på skolans hemsida tillhandahålls i "som det är". Skolan ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och friskriver sig härmed och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare, skolan garanterar inte eller göra några utfästelser om riktighet, sannolika resultat, eller tillförlitlighet användning av materialet på sin webbplats eller på annat sätt i samband med sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter skall skolan hållas ansvarig för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på skolans hemsida, även om skolan eller en godkänts av skolan har anmälts muntligen eller skriftligen om risken för sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oavsiktliga skadestånd, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och felaktigheter

Materialet som visas på skolans webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Skolan garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Skolan kan göra ändringar i materialet som finns på dess webbplats när som helst utan förvarning. Skolan gör dock inget åtagande att uppdatera materialen.

6. Länkar

Skolan har inte granskat alla webbplatser länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av skolan på webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användningsvillkor

Skolan kan när som helst revidera dessa användningsvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Alla anspråk som gäller skolans hemsida ska regleras av lagarna i skolans ägare, utan hänsyn till dess lagvalsregler.