Seglar du utan sjökort? Använder du GPS i mobilen? Film 5 min KLAR

Avsluta och fortsätt